Etnokoreológiai Füzetek

a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Magyar Etnokoreológiai Társaság kiadványsorozata

“Sorozatunk elindításával a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke és a Magyar Etnokoreológiai Társaság azt a célt tűzte maga elé, hogy a néptánckutatás, az esztétikai és formai–strukturális irányultsága mellett egyre erősödő társadalmi és történeti kontextusokra, lokális életvilágokra is koncentrálni tudó tudomány – a mai, nemzetközileg is elfogadott nevén etnokoreológia – egyre szélesebb spektrumát bemutatva, új híveket toborozzon megújulni képes szaktudományunknak.”

Bolvári-Takács Gábor – Varga Sándor

Eddig megjelent kiadványok:

Pál-Kovács Dóra; Szőnyi Vivien; Varga Sándor (szerk.):
Néptánc a médiában.
Etnokoreológiai füzetek (1). Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest. (2019)