Tánckutató Doktoranduszok IV. Országos Konferenciája 2022.

Az absztraktfüzet a képre kattintva letölthető!

A konferencia részletes programja:


F E L H Í V Á S

A Hagyományok Háza, a Magyar Etnokoreológiai Társaság és az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola Elméleti és Történeti Programja

a tánckutatással foglalkozó doktoranduszok és doktorjelöltek számára

konferenciát szervez.

A konferencia időpontja és helyszíne:

2022. október 14. (péntek)

Hagyományok Háza (1011 Budapest, Corvin tér 8.)

A konferencia társszervezői: a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke, a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, a Magyar Táncművészeti Egyetem, valamint a Magyar Néprajzi Társaság Népzene és Néptánc Szakosztálya.

A konferencián a tánckutatással foglalkozó doktoranduszok és doktorjelöltek beszámolói mellett elhangzanak a frissen fokozatot szerzett kutatók plenáris előadásai. A program során köszöntőt mond dr. Fülemile Ágnes (BTK Néprajztudományi Intézet, tudományos főmunkatárs), dr. Karácsony Zoltán (BTK Zenetudományi Intézet, tudományos munkatárs) és dr. Varga Sándor (BTK Zenetudományi Intézet, tudományos munkatárs, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, adjunktus).

R E G I S Z T R Á C I Ó

A konferencián a részvétel ingyenes. 

Részvételi szándékát kérjük, 2022. szeptember 16-ig az alábbi űrlap kitöltésével jelezze:

https://forms.gle/EKvDeZJhheZbQLW69

J E L E N T K E Z É S

A konferencián a téma 20 perces bemutatására van lehetőség, amit 10 perces szakmai vita követ. A magyar nyelvű absztraktot (600-1500 karakter) is tartalmazó jelentkezési lapot elektronikus úton a következő címre kérjük elküldeni: etnokoreo@gmail.com.

Az elhangzott előadásokból tanulmánykötet készül a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Magyar Etnokoreológiai Társaság Etnokoreológiai Füzetek című kiadványsorozatában.

📎 JELENTKEZÉSI LAP 📎

A jelentkezések elfogadásáról a konferencia tudományos szervezőbizottsága
külön értesíti a jelentkezőket.

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 16.

A program Facebook eseménye a képre kattintva elérhető.